Zdravo življenje

Vlada sprejela strategijo dolgožive družbe

Vlada je sprejela strategijo dolgožive družbe, s katero želi nasloviti izzive staranja prebivalstva. Posameznim ministrstvom je naložila, da v pol leta pripravijo akcijske načrte s predlogi ukrepov za izvedbo. Za usklajenost načrtov s strategijo bo do ustanovitve [...]

Read more...